Sterowanie procesami ">Oferta...


Zarządzanie projektem ...

Projekty związanie z wdrażaniem urządzeń automatyki przemysłowej to często złożone przedsięwzięcia, które wymagają precyzyjnego zarządzania. Przedsięwzięcia takie mają swoją specyfikę odróżniającą je od innych projektów informatycznych. Postęp technologiczny, mający miejsce w ostatnich kilkudziesięciu latach, spowodował wzrost nakładów pieniężnych na rozwój technologii związanych z automatyzacją procesów produkcyjnych. Pomimo ogromnych zalet płynących z pracy z najnowszymi technologiami w przemyśle, nadal więcej niż połowa projektów kończy się niepowodzeniem, rozumianym jako przekroczenie dopuszczalnej wartości co najmniej jednego z czterech podstawowych parametrów projektu: czasu, budżetu, zakresu lub jakości. Dlatego też indywidualne podejście do każdego projektu prowadzonego przez pracowników naszej firmy, pozwala osiągnąć zadowalające efekty niskim kosztem i w krótkim czasie.
Zakres oferty WiS w ramach zarządzania projektami obejmuje:
 • Planowanie wszystkich etapów projektu
 • Koordynację prac projektowych.
 • Prowadzenie akcji przetargowych pozwalających na wybór dostawców i wykonawców.
 • Bieżącą weryfikację dokumentacji technicznej.
 • Nadzór i koordynację prac na instalacji.
 • Nadzór nad uruchomieniem i odbiorem instalacji.
Korzyści wynikające z korzystania założeń zarządzania projektów:
 • Poprawa, wzrost i większa satysfakcja klienta.
 • Większa wydajność w dostarczaniu usług.
 • Zwiększona ocena ryzyka.
 • Przejrzystość.
 • Zwiększona jakość.
 • Szybszy czas wykonywania projektów.
 • Łatwiejsze wprowadzenie zmian.
 • Lepsza komunikacja.
 • Przewaga nad konkurencją.


 • wis
 • wis
 • wis
 • wis
 • wis
 • wis
Powrót... Do góry


wizualizacje procesów
wis