obrazek

WiS - Wagi przemysłoweWagi zbiornikowe - galeria

wis Wagi zbiornikowe są to zbiorniki posadowione na 3 lub 4 przetwornikach tensometrycznych. Czujniki montowane są w ten sposób, że na nich opiera się cała konstrukcja zbiornika. Pozwala to na dokładny pomiar ciężaru materiału znajdującego się w zbiorniku, co ułatwia gospodarkę magazynową bądź sterowanie procesem produkcyjnym. Zadanie wagi zbiornikowej nie ogranicza się jedynie do wskazania ciężaru. Możliwe jest dodatkowe sterowanie zaworami, klapami itp
Elektroniczne wagi zbiornikowe wykonujemy dla istniejących zbiorników lub nowo projektowanych, gdzie w procesie technologicznym istotna jest informacja o ilości materiału znajdującego się w zbiorniku.
Projektujemy i wykonujemy dozowniki materiałów sypkich i cieczy. Wykonywane przez nas dozowniki są dokładne, trwałe i niezawodne w działaniu. Większość z nich to rozwiązania sprawdzone w wielu zakładach, typowe dla danego materiału a więc: dozowniki cementu, wapna, gipsu, piasku, żwiru, szlamu, wody, dodatków chemicznych itp.

Wagi Taśmowe

Wagi taśmowe to rodzaj wag stosowany do ważenia przepływu materiałów ziarnistych i sypkich transportowanych przenośnikami taśmowymi. Na przenośniku taśmowym instalowany jest pomost wagowy z zabudowanymi tensometrycznymi przetwornikami siły oraz impulsator, odpowiedzialny za pomiar prędkości taśmy. Miernik wagowy"WAGOMAT" produkcji firmy "WiS" służy do informowania operatora o realizowanych przez wagę funkcjach. Na wyświetlaczu wyświetlane są informacje dotyczące licznika masy, wydajności oraz wartości aktualnego obciążenia taśmy.
Dodatkowe funkcje:
  • Podłączenie do komputera - wizualizacja i archiwizacja danych (RS485)
  • Podłączenie do sterownika - (RS485)
  • Analiza i wydruk danych z programu na PC
  • Sterowanie falownikiem (wyście analogowe - 0-20mA,4-20mA, 0-10VDC
  • Sterowanie klapami (8 wyjść cyfrowych i 12 wejść cyfrowych - 24VDC)
  • dozowanie materiału
  • utrzymywanie stałej wydajności chwilowej w t/h
  • Dawkowanie materiału - naważanie określonej dawki i zatrzymanie (wyjście przekaźnikowe)
  • Przesyłanie danych do systemu sterowania (wyjście impulsowe, RS485, RS232, 4..20 mA, inne)


Powrót... Do góry


obrazek
obrazek